DordrechtNieuwsbord.nl
  1. Het regent Hoeksche Waardse lintjes! 20 Hoeksche Waarders koninklijk onderscheiden

Het regent Hoeksche Waardse lintjes! 20 Hoeksche Waarders koninklijk onderscheiden

Dordrecht - Vandaag, tijdens de traditionele lintjesregen, reikte burgemeester Erik van Heijningen de Koninklijke onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Hij benoemde 17 inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in De Poort in Oud-Beijerland speldde de burgemeester bij 5 vrouwen en 14 mannen de versierselen op. Hij belde 1 decorandus met het mooie nieuws. Deze kon er niet bij zijn, omdat hij voor zijn werk is uitgezonden naar het buitenland. Hij krijgt de versierselen opgespeld als hij weer in Nederland is. 1 decorandus ontving zijn Koninklijke onderscheiding van de burgemeester van Rotterdam omdat hij in die gemeente actief is als vrijwilliger. Burgemeester Van Heijningen: Ik vind het een grote eer dat ik dit jaar als burgemeester van de Hoeksche Waard, namens de Koning, betrokken inwoners van onze gemeente in het zonnetje mag zetten. De lintjesregen is een van de hoogtepunten in het jaar en dé gelegenheid om waardering te geven aan mensen die zich vele jaren aaneengesloten en vaak zonder eigenbelang inzetten voor de medemens, de buurt of soms zelfs ver daarbuiten. We koesteren onze vrijwilligers, die steeds schaarser worden en zo menslievend zijn. Zij maken onze samenleving mooier en maken het verschil voor een ander.” Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Graag informeren we u op hoofdlijnen over de verdiensten van onze 20 gedecoreerden. Mevrouw M. Awuy-Castelijns (61 jaar) uit Puttershoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Monica Awuy is vanuit de Rabobank, locatie Heinenoord, coördinator van het Digimaatjes-project, bedoeld om inwoners van de regio digitaal vaardiger te maken. 15 jaar lang ondersteunde zij een cliënt van de Rabobank, die geen familie had (1998-2013). Monica beheerde zijn financiële zaken. Toen zijn gezondheid achteruitging, regelde ze steeds meer: verzorgen van de administratie en van zijn kleding, begeleiden van zijn verhuizing, boodschappen doen en bieden van een luisterend oor. Ook was ze zijn contactpersoon. Bij de EHBO-vereniging Puttershoek/Maasdam was ze penningmeester (2000-2014) en bestuurslid (2014-2021). Daarnaast was zij evenementenhulpverlener. Voor Jongerencentrum The Point (Puttershoek) heeft ze zich vanaf de start een aantal jaar ingezet (2008-2012). Als vrijwilliger bij Stichting Vier het Leven begeleidt zij oudere mensen naar en tijdens een film, concert, theater of museum (sinds 2017). Ze haalt ouderen op en brengt ze thuis. Daarnaast was ze meer dan 20 jaar collectevrijwilliger bij de Nederlandse Brandwonden Stichting (1998-2019) en 12 jaar bij het Nederlandse Rode Kruis (2007-2019). De heer F.C. van den Boogaard (80 jaar) uit ´s-Gravendeel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Frans van den Boogaard is al bijna 40 jaar actief als vrijwilliger bij Schietvereniging SV De Vrijheid Strijen (sinds 1985). Hij hielp bij de bouw van het clubhuis en bij het bouwen en bemannen van de bar. Als baancommandant laat hij alles veilig verlopen en leidde hij 80 procent van de leden op. Hij zet zich al 20 jaar onafgebroken in voor de ouderen in zijn dorp. Voor Zorgwaard, locatie Immanuël, doet hij allerlei klusjes en voert hij hand- en spandiensten uit (sinds 2004). Hij doet ook klusjes voor Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk (sinds 2008). Samen met andere vrijwilligers zorgen ze ervoor dat de garages voor de rolstoelfiets, duofiets en de Wielewaal, en de materialen in orde zijn. Uit naam van SGO bezorgde hij vele jaren voor Tafeltje Dekje eten bij mensen thuis. In 2009 begon hij als vrijwilliger bij de ANBO, afdeling ´s-Gravendeel. Toen in 2016 de Algemene Seniorenbond ´s-Gravendeel werd opgericht (ASG), breidde hij zijn werkzaamheden uit. Dagelijks zet hij in het Trefpunt voor verschillende activiteiten stoelen en tafels klaar en zet ze weer terug. Denk daarbij aan bingo, inloopochtend, bewegen voor ouderen, kooroptredens, modeshows, high tea en ledenvergaderingen. Samen met andere werkgroepleden doet hij dat ook voor concerten en optredens. Bij grotere evenementen zoals de Korendag en de Korenslag in de Feestweek helpt hij bij het opbouwen en afbreken van het toneel. De heer P.A. Buijs (71 jaar) uit Westmaas, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Peter Buijs is al ruim 40 jaar actief voor de protestantse gemeente van Westmaas (sinds 1982). Hij gaf leiding aan het (jeugd)clubwerk (1982-1984) en is lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nieuwland, voorheen Hervormde Gemeente Westmaas (sinds 1984). Hij werd aangesteld als ouderling en later als diaken. Bij de Protestantse Kerk in Nederland is hij als diaken met een speciale opdracht actief in de classicale vergadering van de Classis Delta (sinds 2018). Hij is zeer betrokken bij de jongeren in en buiten de gemeente. Verder ondersteunde hij de Actie Kerkbalans en deed hij bezoekwerk. Hij was vrijwilliger bij (sinds 1986) en bestuurslid (1988-2015) en voorzitter van de Stichting Geven om Jong Leven in Westmaas (2016-2022). Jaarlijks werd een rommelmarkt georganiseerd. De opbrengsten waren voor kinderkankerprojecten bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en het Prinses Máxima Fonds. Ook droeg de stichting bij aan kansrijke projecten die niet werden gefinancierd door de overheid, zoals de financiering voor onderzoeksverpleegkundigen en de specialistische opleiding kinderoncologie. De opbrengst groeide onder zijn leiding van omgerekend € 20.000 per jaar begin jaren ´90 tot ruim € 40.000 in 2022. In totaal haalde de stichting ruim 1 miljoen euro op. Peter hielp ook mee bij het ophalen, sorteren en verkopen van de goederen. De stichting is in 2023 opgeheven (onder andere door de sloop van de opslag- en rommelmarktlocatie voor woningbouw en het niet kunnen vinden van een geschikte nieuwe locatie). Al bijna 20 jaar helpt Peter jaarlijks zo´n 20 tot 25 senioren in de gemeente Westmaas met het invullen van de belastingaangifte (sinds 2005). Bij het Kamerkoor Rotterdam is hij behalve een bevlogen koorzanger ook penningmeester (sinds 2021). Ook zorgt hij voor de op- en afbouw van de repetitielocatie en beheert hij het podium voor uitvoeringen. Hij was lid van de lustrumcommissie voor de viering van het 50-jarig bestaan. Hij is 3 jaar de mantelzorger en ondersteuner geweest van een kennis (2018-2021). Hij verzorgde de financiële administratie, ging mee met dokters- en ziekenhuisbezoeken en was testamentair-executeur na zijn overlijden. Mevrouw B. van Eeren-van der Linden (68) uit Ooltgensplaat (Goeree-Overflakkee) *, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Sjany van Eeren is een betrokken vrijwilliger bij De Dierenstee in Numansdorp (sinds 1978) en een grote dierenvriend. Zij verzorgt de dieren in het opvangcentrum, laat de honden uit en maakt de verblijven schoon. Ze helpt bij vangacties, werkt nieuwe vrijwilligers in en staat bezoekers te woord. Ze kan goed vertellen en uitleg geven over de organisatie. Nu werkt ze vooral op de kattenafdeling. Ze adopteerde katten en honden uit het asiel en is gastouder voor dieren die een tijdje bij haar wonen. Zij verkocht loten en was collectant in Numansdorp. Vaak springt ze extra in, zoals op de jaarlijkse rommelmarkt. Tijdens een lange zeilreis hielp ze bij asielen in Bonaire en Nieuw-Zeeland. Ook nu Sjany gepensioneerd is en in het buitenland overwintert, blijft ze zich inzetten voor De Dierenstee. * Mevrouw Van Eeren-van der Linden heeft deze Koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar vrijwilligerswerkzaamheden in de Hoeksche Waard. De heer A.R.M. Grem (85) uit Oud-Beijerland *, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Lex Grem is 62 jaar vrijwilliger bij de Rooms Katholieke parochie Heilige Drie-Eenheid in Rotterdam (sinds 1962). Hij is daar organist en dirigent en staat bekend als een zeer bekwame en gepassioneerde musicus. Hij heeft in al die jaren veel koren onder zijn hoede gehad, waaronder RTTL (Rythm to the Lord). Op dit moment zijn dat Semper Fidelis, vrouwenkoor DCBO (Domino Cantare Bis Orare) en het Kwartet. Hij past de muziek aan, zodat alle koorleden het kunnen zingen. Lex weet het beste in elk koorlid boven te halen en creëert harmonie en samenhang tussen de verschillende stemmen. Ook componeert hij zelf muziekstukken. Hij begeleidt de zondagse diensten en de rouw- en trouwdiensten. * De heer Grem ontving zijn Koninklijke onderscheiding van burgemeester Aboutaleb, omdat hij in gemeente Rotterdam actief is als vrijwilliger. De heer L.T.M. van der Heijden (67) uit Oud-Beijerland, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Leo van der Heijden is al 38 jaar imker. Sinds 2006 is hij lid van de Nederlandse Bijenvereniging Dordrecht en omstreken. Als secretaris (2006-2021) heeft hij zorgvuldig en uitvoerig verslag gelegd en genotuleerd. Daarnaast verzorgde hij de ledenadministratie, droeg hij bij aan het organiseren van cursussen en beheerde hij de website. Hij coördineerde ledenavonden, regelde sprekers op scholen en ontving groepen op de bijenvereniging. Namens de vereniging had hij contact met het secretariaat van de NBV en met de gemeente Dordrecht. Leo volgde de opleidingen bijenteeltleraar A en B en gespecialiseerde bijencursussen. Ook leest hij veel publicaties op bijengebied uit binnen- en buitenland. Als bijenteeltleraar deelt hij zijn kennis in cursussen en lezingen. Deze gaan onder andere over de bevordering van bijenteelt en de ziekten die bijen kunnen hebben. Ook coördineert hij activiteiten. Vanaf 2012 is hij lid van en vrijwilliger bij de Vereniging van Carnica Imkers (VCI) in Wageningen. Hij is mentor, adviseert leden, beantwoordt vragen van leden en verzorgt theorie- en praktijklessen. Op natuur- en bijenmarkten geeft hij informatie namens de VCI. Hij was voorzitter, secretaris en penningmeester van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, Groep Zuid-Holland (2005-2020). Hij vertegenwoordigde de Zuid-Hollandse imkerverenigingen in het landelijke bestuur van (wat nu heet) de NBV. Ook zette hij zich in voor het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen de verenigingen. Imkerverenigingen leerden van elkaar door tijdens vergaderingen lokale informatie uit te wisselen. Hij onderhield nauwe contacten met de overheid - waaronder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - over de aanleg van bijenvriendelijke akkerranden. De heer G.A.J. Hooghwerff (93) uit Strijen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Gerrit Hooghwerff is de oudste decorandus van deze lintjesregen. Hij heeft 30 jaar lang vrijwilligerswerk gedaan voor Zorgwaard in Strijen (1992-2022). Bij verschillende cliënten in de Hoeksche Waard bracht hij voor Tafeltje Dekje maaltijden rond. Dit deed hij elke zaterdag, 4 uur en soms nog wel langer. Hij was een zeer trouwe vrijwilliger. Wanneer er een invaller nodig was, dan nam hij het van iemand anders over. Hij heeft dit structureel gedaan tot maart 2020. Daarna was hij nog een tijdje beschikbaar als oproepkracht. De heer H.A. Hoogmoed (57) uit Strijen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Hans Hoogmoed zorgt al 28 jaar voor de asielhonden bij De Dierenstee in Numansdorp (sinds 1996). 6 dagen per week is hij daar om de asielhonden te verzorgen. Hij laat ze uit - weer of geen weer - geeft ze extra aandacht en maakt de verblijven schoon. Met nieuwe taken gaat hij vol toewijding aan de slag. Iedereen binnen de organisatie kent hem en hij maakt graag een praatje met iedereen. Hij houdt zijn collega´s op de hoogte van het reilen en zeilen rondom de honden. Als er nieuwe honden zijn, honden geplaatst zijn of als erdieren in de medische molen zitten. Daarnaast is Hans heel attent en leeft hij mee met het lief en leed van zijn collega´s. De heer J.D. Jonas (71) uit Strijen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Jan Jonas is al ruim 30 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid (meer dan 16 jaar) van het Strijens Christelijk Gemengd Koor (1992-heden). Hij helpt met het organiseren van optredens en is chauffeur voor de koorleden die vervoer nodig hebben. Met de kraam op de jaarlijkse herfstmarkt brengt hij veel geld in de kas van de vereniging. Hij doet veel werk om sponsoren te vinden. Jan is ook vrijwilliger bij de Stichting Christelijk Reiskoor Holland Zingt in Hendrik-Ido-Ambacht (sinds 2002). Tijdens de jaarlijkse concertreizen zorgt hij als busleider voor een fijne sfeer en een geslaagde reis. Daarnaast verzorgt hij de communicatie en assisteert hij bij de opbouw van de podia. Bij de Oudheidkundige Vereniging Het Land van Strijen is hij een graag geziene museumgids (sinds 2012). Sinds een paar jaar is hij bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Hoge Weide in Strijen (sinds 2021). Deze stichting organiseert activiteiten voor het welzijn van de bewoners van het terrein de Hoge Weide, bestaande uit onder andere seniorenwoningen en een woonzorglocatie. Jan regelt veel voor muzikale evenementen en vieringen en jaarlijkse markten. Bij de Hervormde Gemeente Strijen zet hij zich in voor de rommelmarkt (sinds 2022). De extra inkomsten gaan onder andere naar het onderhoud van 3 kerken. Mevrouw drs. A.G.L. Konijnendijk (74) uit Klaaswaal, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Adrie Konijnendijk is ruim 20 jaar vrijwilliger bij Museum Hoeksche Waard in Heinenoord (sinds 2003). Tot vorig jaar was ze lid van de werkgroepen Educatie en Receptie. Vanuit de werkgroep Horeca bemant ze de bar tijdens evenementen en onder andere trouwfeesten. Zij was lange tijd gids en zette allerlei activiteiten voor kinderen op. Het door haar bedachte boter-kaas-eierenspel met sneeuwpoppen wordt nog vaak gespeeld. Ook begeleidde ze schoolbezoeken. Als bestuurslid van en vrijwilliger bij de Musea Tiengemeten - het Landbouwmuseum en het Rien Poortvlietmuseum - zet zij zich met hart en ziel in (sinds 2015). In de wintermaanden stelt zij nieuwe exposities samen. Zij is gids en gastvrouw en staat als dat nodig is de ontvangstbalie. Ze stelt het programma samen voor groepsontvangsten en begeleidt de groepen. Ook organiseert ze activiteiten voor kinderen en scholen. Regelmatig verkleedt ze zich als ´kabouter Spruiteprak´ om de kinderen op de kabouterzolder een onvergetelijk middag te bezorgen. Ze onderhoudt het contact met Natuurmonumenten en andere organisaties. De heer A. Kranendonk (79) uit Maasdam, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Abraham Kranendonk werd 55 jaar geleden lid van Muziekvereniging Wilhelmina Maasdam. Van jongs af aan is hij daar zeer actief. Bij Muziekvereniging MaasMuziek in Puttershoek/Maasdam (vroeger Muziekvereniging Binnenmaas, na een fusie van Wilhelmina Maasdam en Harmonie Puttershoek) is hij vrijwilliger (sinds 1979) en was hij bestuurslid (tot 2004). Jarenlang verzorgde hij de opbouw van zalen voor concerten en hielp hij bij andere activiteiten. Als er ijs lag op de Binnenmaas werd met de koek-en-zopiekraam - waar hij de leiding over had - veel geld verdiend voor de vereniging. Nog steeds verricht hij hand- en spandiensten. Zo verzorgt hij de orkestverlichting tijdens concerten. Van de Oranjevereniging Prinses Irene in Maasdam is hij bestuurslid geweest (1983-1991). Al meer dan 30 jaar is hij (met een korte onderbreking) bestuurslid van de Stichting Vrienden van MaasMuziek (sinds 1991). De stichting ondersteunt de muziekvereniging financieel met sponsoring. Ook was Abraham enkele jaren bestuurslid van de Federatie van Muziekverenigingen De Hoeksche Waard. Mevrouw L.M. de Kreek (80) uit ´s-Gravendeel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Lia de Kreek was vrijwilliger bij (sinds 2008) en bestuurslid (sinds 2014) van de ANBO, afdeling ´s-Gravendeel. In 2016 werd de Algemene Seniorenbond ´s-Gravendeel opgericht (ASG). Zij breidde daar haar werkzaamheden uit. Zij is coördinator van de werkgroep activiteiten en spelactiviteiten. Zij organiseert samen met een medecoördinator de wekelijkse bingo, etentjes, lunches, high tea, bewegen voor ouderen en spelletjesmiddagen. Zij zorgt ervoor dat tafels en stoelen op de juiste manier worden opgesteld. Samen met haar medecoördinator coördineert zij de bediening en de huishoudelijke dienst in Het Trefpunt tijdens activiteiten, zoals themadagen en optredens van koren. Vanuit ASG krijgen alle mensen van 80 jaar en ouder bij elk lustrum van 5 jaar en bij jubilea een verrassing. Samen met haar medecoördinator en een vrijwilliger zorgt Lia voor het inkopen en samenstellen van de pakketten. Ook organiseert zij met haar medecoördinator de jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Samen zorgen zij voor een kerstpakket voor alle vrijwilligers. De heer T. van der Mark (56) uit Westmaas, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Theo van der Mark is de jongste decorandus van deze lintjesregen. Hij heeft zich jarenlang ingezet als medeorganisator van de rommelmarktcommissie/het Actiecomité Geven om Jong Leven (1989-2000). Met de opbrengsten van de rommelmarkt werd een ontspannende dag georganiseerd voor kinderen die aan kanker lijden. Theo was onder andere verantwoordelijk voor de financiële kanten van de activiteiten. Sinds de oprichting van de Stichting Geven om Jong Leven in Westmaas is hij daarvan penningmeester geweest (2000-2023). Doel van deze stichting was het organiseren van een vakantiedag voor oncologische patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Kinderen en hun ouders hadden daar veel steun aan. Ook financierde de stichting speciale projecten, die niet door de overheid werden gesubsidieerd. De stichting stelde daarnaast geld beschikbaar voor de Prinses Máxima Centrum Academy. Jaarlijks werd een rommelmarkt georganiseerd in Westmaas/Mijnsheerenland. Tussen 1989 en 2023 is daarmee ruim 1 miljoen euro opgehaald. Door omstandigheden is de stichting daarmee in 2023 gestopt. Tientallen jaren hielp Theo met het ophalen, sorteren en opslaan van de goederen. Ook was hij zeer actief in het clubwerk voor de protestantse gemeente van Westmaas. Hij was (mede)organisator van activiteiten voor jongeren (1988-1998). Al meer dan 20 jaar is hij koster van de Protestantse Gemeente Nieuwland (sinds 2002). De heer J.H.G.J. Nelis (85) uit ´s-Gravendeel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Jan Nelis doet klusjes voor Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk (sinds 2008). Hij heeft bij mensen thuis alarmen voor noodgevallen geïnstalleerd. Samen met andere vrijwilligers heeft hij het kantoor geschilderd en ingericht en geluidsboxen bekabeld en aangesloten. Met elkaar zorgen ze ervoor dat de garages voor de rolstoelfiets, duofiets en de Wielewaal, en de materialen van SGO in orde zijn. Uit naam van SGO heeft hij vele jaren voor Tafeltje Dekje eten bij mensen thuisbezorgd. In 2009 begon Jan als vrijwilliger bij de ANBO, afdeling ´s-Gravendeel. In 2016 werd de Algemene Seniorenbond ´s-Gravendeel opgericht (ASG). Hij breidde daar zijn werkzaamheden uit. Hij heeft de leiding over de werkploeg. Hij is betrokken bij dagelijkse activiteiten, zoals de bingo, inloopochtenden, verrassingsmiddagen, bewegen voor ouderen, kooroptredens, voorlichtingsmiddagen, ledenvergaderingen, modeshows, etentjes en de high tea. Ook voor de jaarlijkse Korendag en de Korenslag in de Feestweek en verschillende concerten en optredens is hij actief. Met zijn ploeg staat in voor de veiligheid, zoals toegangen en uitgangen vrijhouden voor calamiteiten. Voor Zorgwaard, locaties Immanuël (´s-Gravendeel) en de Hoge Weide (Strijen) voert hij allerlei klusjes en onderhoudswerkzaamheden uit (sinds 2011). De heer B. van Roon (76) uit Strijen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Bas van Roon kwam in 1996 het Orgelkommitee versterken en werd tot voorzitter gekozen. Doel van het Orgelkommitee was geld in te zamelen om het Strijense Knipscheer Orgel in de Gereformeerde Kerk Strijen te restaureren. De restauratie gebeurde in 2 fasen. Onder zijn leiding zijn verschillende acties gevoerd om geld in te zamelen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er meer oud papier werd verzameld. In 32 jaar tijd is bijna 3,5 miljoen kilo ingezameld. Dat heeft meer dan € 100.000 opgeleverd. Bas was betrokken bij de vorming van de Stichting Knipscheerorgel Strijen en werd daarvan voorzitter, gecombineerd met de functie secretaris (sinds 2004). Doel van deze stichting is het orgel bespeelbaar te houden en te bewaren voor de toekomst. Door groot onderhoud is er nu een groot verschil met hoe het zo´n 40 jaar geleden was. Hij doet daarnaast veel vrijwilligerswerk voor de Gereformeerde Kerk Strijen (sinds 2012). Voor onderhouds- en bouwklussen heeft hij het ´A-team´ gevormd. Met elkaar besparen ze een hoop geld. Het team hielp ook bij de renovatie van het Knipscheer Orgel. Voor grotere klussen kiest en begeleidt Bas de aannemingsbedrijven. Verder begeleidt hij evenementen en is hij de contactpersoon bij de verhuur van het kerkelijk bijgebouw ´De Haven´. Na de kerkdienst verzorgt hij de catering. Vaak begeleidt hij oudere gemeenteleden bij bezoeken aan het ziekenhuis. De heer J. Schelling (73) uit Strijen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Jaap Schelling is al ruim 30 jaar betrokken bij zijn club: vv Strijen (sinds 1990). Hij was jeugdvoorzitter, lid van de bouwcommissie, organiseerde toernooien en draaide bardiensten. Hij is voorzitter van de Club van 100. Na zijn pensionering (2009) is hij gestart als shiphost aan boord van het ss Rotterdam. Sinds de oprichting van de Stichting Cultureel Erfgoed Stoomschip Rotterdam geeft hij wekelijks rondleidingen. Hij vertelt dan over de kunst en architectuur op het voorschip en het stuurhuis. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard, onderdeel van Hoekschewaards Landschap (sinds 2010). Deze groep onderzoekt en beschermt roofvogels in onze gemeente. Elk voorjaar gaan vrijwilligers op pad om de nesten van roofvogels te vinden. Zo wordt bijgehouden hoe de vogels het doen tijdens het broedseizoen. Jaap zoekt al jarenlang een groot gebied van de Hoeksche Waard af en houdt de resultaten van de broedpogingen bij. Voor een appartementencomplex bracht hij een nieuwe VvE tot stand: de Vereniging van Eigenaars Le Garage in Strijen. Daarvan is hij voorzitter (sinds 2016). Hij stelde huisregels op en heeft zich ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen op het appartementencomplex. De heer G.L. Sint Nicolaas (76) uit ´s-Gravendeel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Gerrit Sint Nicolaas was tweede voorzitter (2013-2015) en penningmeester (2015-2023) van Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk ´s-Gravendeel. Samen met een andere vrijwilliger heeft hij in ´s-Gravendeel een fietsplan opgezet. Met verschillende acties, giften, sponsoring en subsidies van bedrijven, organisaties en de gemeente werd geld bij elkaar gebracht om een rolstoelfiets en een duofiets te kopen. Zo kunnen ouderen die zelf niet meer kunnen fietsen met hulp van vrijwilligers blijven genieten van een fietstocht in de natuur of door het dorp. In Strijen reed de Wielewaal al rond. Gerrit zorgde ervoor dat deze vorm van lokaal gratis vervoer voor kwetsbare mensen ook in zijn dorp kwam te rijden. Verder heeft hij zich ingezet voor digitalisering en was hij (mede)organisator van de jaarlijkse vrijwilligersmaaltijd. Hij was tweede voorzitter van de ANBO, afdeling ´s-Gravendeel (2013-2015) en (mede)oprichter van de Algemene Seniorenbond ´s-Gravendeel (ASG) waarvan hij sinds de oprichting voorzitter is (sinds 2016). Hij ondersteunt de penningmeester met het boekhoudprogramma en is lid van een aantal commissies. Hij helpt mee met het organiseren van evenementen, zoals de jaarlijkse Korendag en Korenslag in de Feestweek. Hij heeft contact met de coördinatoren van de verschillende ASG-onderdelen en het bestuur van de jaarlijkse Feestweek. De heer A.T. Sundermeijer (76) uit Oud-Beijerland, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Guus Sundermeijer verzorgde lange tijd bij Speeltuinvereniging Speelvlucht de technische klussen aan de meer dan 23 speeltoestellen (2010-2023). Hij zorgde voor het herstel van hout en de waterbaan tot het repareren van een skelter of fiets en zelfs opnieuw bestraten. Deze speeltuin heeft een belangrijke sociale functie in Oud-Beijerland. Ook was hij begeleider en deed hij reparaties bij het dagbestedingsproject Boezem & Co van de Stichting Pameijer in Oud-Beijerland (2010-2023). Door hem zijn veel cliënten verder gekomen in hun traject richting werk. Als vrijwilliger bij de spoedeisende hulp van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam ondersteunde hij patiënten en hun begeleiders (2012-2020). Hij hield de voorraden bij, werkte andere vrijwilligers in en was afgevaardigde van de vrijwilligers van de spoedeisende hulp in de klankbordgroep. Guus is fotograaf voor Wegwijs (sinds 2012), een magazine voor en gemaakt door senioren (uitgegeven door gemeente Hoeksche Waard). Hij brengt op deze manier de kracht van de senioren in de Hoeksch Waard in beeld. Hij nam het initiatief voor een jubileumnummer. Bij Atletiekvereniging Spirit in Oud-Beijerland maakt hij foto´s bij wedstrijden en evenementen (sinds 2018). Als medewerker op het wedstrijdsecretariaat bereidt hij onder andere de startnummers voor, voert hij uitslagen in, maakt hij diploma´s en verzorgt hij prijsuitreikingen. De heer E. Verbaas (69) uit Nieuw-Beijerland *, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Ewoud Verbaas was meer dan 50 jaar betrokken bij het schoolvoetbal van de KNVB (1972-2023). Dit is het grootste voetbaltoernooi van Nederland, met leerlingen van de basisscholen. Op zijn 17e werd hij lid van de Commissie schoolvoetbal Hoeksche Waard (1972-2013). Later kwam daar Voorne-Putten en omgeving bij (1991-2013), gevolgd door Gouda en omgeving (2002-2013). Hij vertegenwoordigde district West II in een landelijke werkgroep (opgericht in 2013). De werkgroep zorgt voor een betere en eerlijkere doorstroming van de lokale toernooien naar de regionale districtsfinale en de landelijke finale. Hij onderhield contacten met lokale organisatoren en vertegenwoordigde de werkgroep bij de regiofinale, de districtsfinale en de landelijke finale. Ook was hij medeorganisator van regio- en districtsfinales. Al 44 jaar is hij vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Numansdorp (sinds 1980), waarvan ruim 20 jaar als secretaris (1997-2019). Hij adviseert het bestuur en EHBO´ers bij evenementen en sportwedstrijden. Daarnaast verzorgt hij reanimatielessen. Van de Hersteld Hervormde Gemeente Elim in Numansdorp was hij 40 jaar koster (1982-2022). Bij de Vereniging De Ark in Numansdorp is hij secretaris (sinds 2018). Hij organiseert en helpt bij activiteiten en met schoonmaken. Bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging (KNV) EHBO was hij vertegenwoordiger van het district Zuid-Holland in de Verenigingsraad (2015-2021) en een periode secretaris. Hij heeft door het hele land afdelingen geholpen die een bestuurlijke crisis hadden. Hij was voorzitter van het district Zuid-Holland (2019-2023) en ondersteuner van het bestuurslid interne zaken (sinds 2022). * Meneer Verbaas is in 2013 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als vrijwillige brandweer in Numansdorp. Vandaag is hij bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw L.W. Vermaas-Mouthaan (79) uit Numansdorp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Lenie Vermaas is van onschatbare waarde voor de familie Van der Giesen en was dat in het bijzonder voor haar levenslange vriendin Jenny van der Giesen-Vijfvinkel. Mevrouw Van der Giesen is helaas in augustus 2023 overleden. De 2 dames zijn ruim 70 jaar vriendinnen geweest. Sinds Jenny de ziekte van Alzheimer had, zorgde Lenie voor haar (sinds 2005) en het huishouden. Dagelijks stond zij dag en nacht klaar om te helpen. Haar vriendin kon hierdoor thuis blijven wonen, in een vertrouwde sfeer en omgeving. In het begin ging het om het uitlaten van de hond, dagelijkse bezoekjes en het ondernemen van activiteiten. Later kwam daar het dagelijks helpen met het ontbijt bij, het verzorgen van het haar en de make-up (sinds 2007). Ook zag zij toe op het innemen van de medicijnen en ging zij met haar vriendin mee naar (dokters)afspraken. Dagelijks maakte ze een warme maaltijd voor het echtpaar en verzorgde zij de was. Zij haalde Jenny elke dag uit bed, waste haar en kleedde haar aan (sinds 2016). Ze hielp bij alle maaltijden en het op bed leggen. Soms bleef zij logeren zodat Jenny´s man even op adem kon komen. Er was ook hulp van een zorg au-pair. De heer H.E. de Winter (66) uit Puttershoek *, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Hennie de Winter was meer dan 30 jaar actief voor de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam (1981-2013). Hij begon als diaken (1981-1985) en was penningmeester van de Zendingscommissie (1986-1991). Later werd hij penningmeester van de kerk en daarmee Lid van de Commissie van Beheer (1991-2004) en lid van het College van Kerkrentmeesters (2004-2013). Vanuit zijn expertise op financieel gebied was hij nauw betrokken bij de financiële zaken rondom de verbouwing van het kerkgebouw (2004). Zijn inzet was van groot belang voor het in stand houden van deze kerk. Bij de Hervormde Gemeente Maasdam is hij vrijwilliger (sinds 2016), eerst als kerkrentmeester (2016-2019) en nu als ouderling-kerkrentmeester en waarnemend voorzitter van de Kerkenraad (sinds 2019). Hij zet zich in het bijzonder in voor zaken die het beheer aangaan. Hij was penningmeester van Stichting Plezier en Respect/sponsorcommissie bij VV Maasdam (1997-2008). Na de fusie met VV Puttershoek werd dat FC Binnenmaas. Daar was hij lid van de commissie Plezier en Respect (2012-2016). Door zijn deskundige inbreng als penningmeester (sinds 2016) is het een financieel gezonde vereniging. Bij de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel was hij penningmeester, secretaris en waarnemend voorzitter (1988-2003). Hij begeleidde ook de financiële zaken tijdens een tweetal uitbreidingen/verbouwingen van het schoolgebouw van De Schelp. Tot aan de gemeentelijke herindeling was hij financieel administrateur van CDA, afdeling Binnenmaas (2015-2019). Van Stichting Ontmoetingscentrum Maasdam is hij bestuurslid/secretaris (sinds 2016). * Meneer De Winter is voor zijn werk uitgezonden naar het buitenland. Burgemeester Van Heijningen vertelde hem in een videoverbinding dat hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij feliciteerde hem met zijn onderscheiding en liet hem de versierselen zien. Meneer De Winter krijgt deze opgespeld als hij weer in Nederland is. Koninklijke onderscheiding aanvragen voor lintjesregen 2025? Kent u iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor de samenleving of een bijzondere prestatie heeft geleverd? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, een lintje. De voordracht voor de lintjesregen 2025 moet binnen zijn vóór zaterdag 1 juni 2024. Meer informatie hierover vindt u op de website lintjes.nl.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Hoeksche Waard.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie dordrechtnieuwsbord.nl
Redactie dordrechtnieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Hoeksche Waard. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten